SRGR


Met het versterken van de positie van vrouwen kunnen inkomen, gezondheid en welzijnsniveau’s van families en gemeenschappen verbeteren. Sexuele en reproductieve gezondheidsrechten (SRGR) zijn een speerpunt van het Nederlands beleid voor ontwikkelingssamenwerking. 

Seksuele- en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR) omvat alle zorg die met voortplanting te maken heeft. Dit begrip werd geïntroduceerd op de Internationale Bevolkingsconferentie in Caïro ( 1994). Voor die tijd lag het accent vooral geboorteregeling; nu komt meer de hele context waarbinnen dit plaatsvindt naar voren.


Sexuele Gezondheid


Sexuele en Reproductieve Gezondheid & Rechten Sexuele gezondheid is een staat van fysiek, emotioneel, mentaal en sociaal welzijn in relatie tot seksualiteit. Het is meer dan de afwezigheid van ziekte, dysfunctie of tekortkomingen.

Seksuele gezondheid vraagt een positieve en respectvolle benadering van sexualiteit en sexuele relaties, en houdt de mogelijkheid in tot plezierige en veilige seksuele belevingen, vrij van dwang, discriminatie en geweld. (WHO 2006)

SRGR besteedt mn aandacht aan het bevorderen van  seksueel gedrag, gezinsplanning, moeder- en kindzorg, preventie van infecties van de voortplantingsorganen, inclusief seksueel overdraagbare infecties zoals HIV/Aids.

Vroegtijdige ontdekking en behandeling van kwaadaardige ziekten van de voortplantingsorganen waaronder baarmoederhalskanker, borstkanker, prostaatkanker behoren eveneens tot de activiteiten van de SRGR.

Verder maken voorlichting, medische- en sociale hulp bij alle vraagstukken die met seksualiteit te maken hebben, maken deel uit van reproductieve gezondheidszorg. 


Reproductieve Rechten


Reproductieve Rechten in AfrikaEen van de belangrijkste punten is het aspect van reproductieve rechten van mensen. Keuze vrijheid voor mannen en vrouwen wordt daarbij gezien als voorwaarde.

Het begint bij het aansporen en aanmoedigen van ouders om dochters hun schoolopleiding te laten voltooien. Verder het informeren en voorlichten van mannen en vrouwen over gezond gedrag, voeding, seksualiteit, gezinsplanning, zwangerschap, geboorte en onvruchtbaarheid.

Sexuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) houden oa in dat iedereen recht heeft zelf te kunnen bepalen of en wanneer men kinderen wil krijgen, vrij van discriminatie, dwang en geweld, zoals in uitgedrukt in  de mensenrechten.

SRGR houden daarom oa dat iedereen recht heeft op veilge anticonceptie, maar ook op hulp bij infertiliteit. Infertiliteit in Africa blijft vaak nog een onderbelicht probleem.


Gelijkheidwaardigheid


SRGR in Gambia

Seksuele gezondheid is onlosmakelijk verbonden met de mate waarin mensenrechten gerespecteerd, beschermd en vervuld worden. Jongeren kunnen bijvoorbeeld moeilijker veilig vrijen wanneer ze geen informatie kunnen krijgen over relaties en seksualiteit.

Vrouwen kunnen zich moeilijker beschermen tegen seksueel overdraagbare aandoeningen als condoomgebruik onbespreekbaar is. Meisjes die op jonge leeftijd (moeten) huwen lopen een grote kans dat ze ook jong moeder worden, met alle risico’s die zo een tienerzwangerschap voor hun gezondheid meebrengt.

Sexuele & Reproductieve rechten maken deel uit van de basisrechten van de mens. Ze zijn essentieel voor het ten volle benutten van de mogelijkheden, die ieder mens heeft van emotioneel en lichamelijk welzijn.

Ze zijn een instrument voor verrijking van de relatie met medemensen, ze versterken de positie van vrouwen en daarmee de hele samenleving en ze zijn noodzakelijk voor het bereiken van gelijkwaardigheid tussen de sexen.


Terug