In de Gambiaanse cultuur is infertiliteit vaak taboe en een schande. Infertiliteit wordt niet als een medisch probleem gezien maar oorzaken, en dus ook remedies worden eerst gezocht in de spirituele wereld. De vrouw zal behekst zijn, of trekt Djins, kwade geesten aan. Hulp wordt vaak eerst gezocht bij gebedsgenezers, de marabout, of kruidendokters.

Ons streven is om outreach programma’s te onwtwikkelen, gericht op voorlichting en eductie enerzijds, alsook primaire- en secundaire preventie van SOA’s (oorzaak nr 1 van infertiliteit in Afrika) anderzijds.

We willen ons hierbij vooral  richten op de volgende vier fronten:


1. Traditionele vrouwen groepen; de Kanyaleng


Kanyaleng Vrouwen Groepen van GambiaDe Kanyaleng zijn groepen vrouwen, die gemeen hebben dat ze allemaal op enig punt in hun leven te maken hebben gehad, of nog steeds hebben met infertiliteit en / of kindersterfte. Ze treden vaak op –  zingend, dansend, grappend en grollend – op bruiloften en naamceremonies.

Omdat zij de taal spreken, de gebruiken kennen en bovendien geweldige performers zijn, bij uitstek de vrouwen waarmee we nauw hopen te kunnen samenwerken oa door hen te voorzien van de kennis en materialen om zo de Informatie voort te dragen.


2. Scholen & Jeugd organisaties


Sexuele Voorlichting in AfrikaSexuele en reproductieve gezondheid en rechten worden niet of nauwelijks besproken met adolescente meisjes, terwijl deze groep het grootste risico loopt op SOA’s.

We hopen reproductieve gezondheid te kunnen introduceren in het school curriculum door het organiseren van workshops en presentaties over onderwerpen als SOA’s, FMG, geboortebeperking en infertiliteit, en scholen te voorzien van boeken, posters, werkschriften etc.


3. Health Centers and Klinieken


Gezondheidszorg in GambiaOok medisch personeel is vaak niet goed bekend met infertiliteit. Vrouwen krijgen vaak de een na de andere kuur antibiotica, of maanden aaneen hoge doses clomid voorgeschreven, en zelfs D&C (dillatage en curretage) wordt nog steeds uitgevoerd ter ‘behandeling’ van infertiliteit.

We streven ernaar health care professionals te voorzien van de huidige inzichten en richtlijnen op het gebied van infertiliteit en met hen tot een standaard te komen van diagnose en behandeling.


4. Gevestigde Vrouwen Organisaties


Vrouwen organisaties in Afrika

Er zijn in Gambia verschillende Government- en Non Government initiatieven actief gericht op women’s empowerment en vrouwen recht. Zo zijn daar bijvoorbeeld Women in Development, GAMCOTRAP (strijdt tegen FMG) en the Gambian Deaf Women’s Society.

We hopen met deze organisaties samen te kunnen werken en onze krachten te bundelen in ons gezamelijk streven van het versterken van de positie van vrouwen.


.Terug