Womens Rights and Sexual and Reproductive Health and Rights is one of the pillars of International policy since it is widely accepted that womens empowerment is essential to building stronger economies. By empowering women, income, health and wellbeing of families and communities can improve.

Sexual and Reproductive Health and Rights involve all the care that is needed surrounding reproduction. This term was first introduced at the International Population Conference in Caïro ( 1994). Before that time, main focus was on family planning. Nowadays, it is seen in a wider context.


SRHR aims to create awareness on responsible sexual behavior, family planning, mother and child care, and prevention of sexually transmitted diseases such as HID and Aids.

Early diagnosis and treatment of cancerous diseases of the reproductive organs such as cervical cancer, breast cancer and cancer of the prostate are also part of SRGR. Furthermore SRHR envolves all education, medical and social help for any problem in the field of sexuality.

One of the main points is the aspect of reproductive rights. Freedom of choice for men and women is the commonly accepted first condition.

It all starts with education. Educating men and women on healthy behavior, diet, sexuality, family planning, pregnancy, childbirth and fertility.


Sexuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) houden oa in dat iedereen recht heeft zelf te kunnen bepalen of en wanneer men kinderen wil krijgen, dus recht heeft op veilge anticonceptie, maar ook op hulp bij infertiliteit. Infertiliteit in Africa blijft vaak nog een onderbelicht probleem.

Seksuele & Reproductieve rechten maken deel uit van de basisrechten van de mens. Ze zijn essentieel voor het ten volle benutten van de mogelijkheden, die ieder mens heeft van emotioneel en lichamelijk welzijn.

Ze zijn een instrument voor verrijking van de relatie met medemensen, ze versterken de positie van vrouwen en daarmee de hele samenleving en ze zijn noodzakelijk voor het bereiken van gelijkwaardigheid tussen de sexen.