Onze Missie


Dimbayaa is een collectief van fertiliteits professionals in Gambia en Nederland. Wij willen bekendheid geven aan het probleem van infertiliteit in Afrika en hulp bieden aan mensen die hiermee worstelen. Het streven is enerzijds voorlichting en educatie programma’s te ontwikkelen en anderzijds gedegen diagnostiek en behandeling, inclusief moderne reproductieve technieken zoals IUI en IVF beschikbaar en betaalbaar te maken voor mensen in Afrika.


 Wat we doen


Vrouwen Kliniek in Gambia, West AfrikaSinds 2015 hebben we in Africmed een polikliniek fertiliteit draaiende. Hier bieden we counseling, gestandaardiseerde diagnostiek en behandeling, tot dusverre OVI (ovulatie inductie) en IUI (intra uteriene inseminatie).

Wij besteden veel aandacht aan begeleiding van patiënten, counseling bij besluitvorming t.a.v. behandeling en patiënten-educatie.

Helaas zien we ook veel vrouwen met tubapathologie, afgesloten eileiders. Voor hen zou alleen IVF een kans bieden zwanger te worden. Milde stimulatie protocollen, in combinatie met een Simplified Culure System (SCS) is een goedkope doelmatige manier van IVF, een reeele optie in de Afrikaanse setting. In nabije toekomst hopen we dit ook in Gambia te kunnen bieden.


Visie voor de Toekomst


Voorlichting en Educatie In Gambia bestaat enorm veel onwetenheid en mystificatie rondom infertiliteit. Bovendien is bekend dat er een sterk verband bestaat tussen infertiliteit en SOA’s (dit is oorzaak Nr 1 van infertiliteit in Afrika!), maar ook traditionele praktijken zoals vrouwen- en meisjesbesnijdenis (FGM), kindhuwelijken en thuisbevallingen in onhygeinische omstandigheden.

We richten ons daarom op het ontwikkelen van outreach programma’s, samenwerkend met lokale vrouwen-groepen, waarin we ons richten op voorlichting en educatie in deze velden enerzijds, en primaire- en secundaire preventie van SOA’s  anderzijds.

Lees meer over Voorlichting & Educatie


The Walking Egg FoundationLow Cost IVF Conventionele methoden van IVF zijn vaak heel kostbaar. Voor de meeste mensen in Africka ligt dit ver buiten hun bereik.

Met het Simplified Culture System (SCS), ontwikkeld door het Walking Egg Project, kan IVF worden uitgevoerd in een eenvoudigere setting, zonder een compleet geavanceerd laboratorium.

In Milde Stimulatie IVF worden lagere doses hormonen gebruikt. Dit is veilig, effectief, geeft minder bijwerkingen en is  bovendien veel minder duur.

Deze combinatie maakt IVF een reeele optie voor Afrikaanse landen.

Lees meer over Low Cost IVF   (Engels)


Terug