In Afrikaanse gemeenschappen wordt infertiliteit vaak gezien als een persoonlijk drama, maar ook als ook een vloek, die van invloed is op de hele familie, en zelfs daarbuiten.

De consequenties van infertiliteit zijn vaak dramatisch, met name voor de vrouw; het kan leiden tot stigma, economische problemen en zelfs geweld.


Oudedagsvoorziening

Bij gebrek aan sociale verzekerings stelsels zijn mensen in Afrika vaak economisch afhankelijk van hun kinderen. Slechts weinig mensen in Afrika hebben de mogelijkheid iets opzij te leggen voor hun oude dag hierdoor zijn families vaak afhankelijk van elkaar en van hun kinderen.

Zoals al generaties lang gebruikelijk is zorgen de jongeren voor de ouderen. Kinderen zijn dus je oudedagsvoorziening in Afrika. In feite is bijna niets belangrijker dan kinderen krijgen.

Wanneer een paar kinderloos blijft is het bijna altijd de vrouw die de schuld krijgt. Zelden wordt de man erop aangekeken. Een vrouw die kinderloos blijft heeft geen status, wordt gezien als een last voor de samenleving die bovendien de continuiteit van de familie en gemeenschap in gevaar brengt.

Ze loopt hierdoor het risico te worden verstoten of uitgesloten van alle familie- en gemeenschapsactiviteiten.


Schuld

In veel Afrikaanse culturen worden vrouwen alleen als waardevol gezien wanneer zij kinderen voortbrengen.

Omdat zwangerschap en geboorte manifest zijn bij de vrouw wordt de oorzaak  van infertiliteit bijna altijd bij de vrouw gezocht.

Al dan niet onder druk van familie en kan infertiliteit reden zijn voor de man om van haar te scheiden of, als hun cultuur polygamie toestaat een tweede vrouw te nemen. Hoewel normaal gesproken de eerste vrouw de hoogste status heeft zal in dit geval de kinderloze vrouw ondergeschikt zijn aan de vrouw die wel kinderen in het gezin brengt.

Soms worden kinderloze vrouwen gewoonweg weg gestuurd, verstoten, en moeten ze maar zien hoe ze zich redden. Wanneer zij in zo’n situatie niet bij haar eigen familie terecht kunnen blijven er weinig mogelijkheden over. Sommigen belanden hierdoor uiteindelijk in de prostitutie.

Veel vrouwen in Afrika zien een leven zonder kinderen als een nutteloos leven dat van geen waarde is.


Stigma

In Afrika bestaat enorm veel onwetenheid en mystificatie rondom infertiliteit. Het wordt vaak gezien als een vloek die van invloed kan zijn op de hele familie en zelfs de locale gemeenschap.

Infertiliteit wordt niet gezien als een medisch probleem maar wordt verklaard vanuit het spirituele. De vrouw zal behekst zijn, er wordt wel gezegd ‘you eat your babies’, of ze zal ‘Djins’, kwade geesten aantrekken. Als men al hulp zoekt is het vaak eerst bij traditionele genezers en kruidendokters.

Infertiliteit kan leiden tot stigma, verstoting, of kan zelfs heel gevaarlijke gevolgen hebben wanneer het leidt tot geweldadige duivelsuitdrijvingen.

In tegenstelling tot de Westerse wereld, waar infertiliteit openlijk bespreekbaar is en hulp en informatie overal voor handen, is het onderwerp in Afrika vaak taboe en conventionele zorg bij infertiliteit is vaak niet of nauwelijks aanwezig. Deze situatie wordt verergert door het gebrek aan steun voor deze vrouwen, zowel emotioneel als financieel.

Hulp zoeken betekent hier voor vrouwen vaak een eenzame lange weg.


Terug