In Afrikaanse gemeenschappen wordt infertiliteit vaak gezien als een persoonlijk drama, maar ook als ook een vloek, die van invloed is op de hele familie, en zelfs daarbuiten.

De consequenties van infertiliteit zijn vaak dramatisch; het kan leiden tot stigma, economische problemen en zelfs geweld.


Oudedagsvoorziening

Bij gebrek aan sociale verzekerings stelsels zijn mensen in Afrika vaak economisch afhankelijk van hun kinderen. Kinderen zijn je oudedagsvoorziening in Afrika. In feite is bijna niets belangrijker dan kinderen krijgen.

Omdat zwangerschap en geboorte manifest zijn bij de vrouw wordt de oorzaak  van infertiliteit bijna altijd bij de vrouw gezocht.

Een vrouw die kinderloos blijft heeft geen status, wordt gezien als een last voor de samenleving die bovendien de continuiteit van de familie en gemeenschap in gevaar brengt.


Stigma

In veel Afrikaanse culturen worden vrouwen alleen als waardevol gezien wanneer zij kinderen voortbrengen. Wanneer een paar kinderloos blijft is het mn de vrouw die hierop aangekeken wordt en die de schande draagt.

Zelden wordt de man erop aangekeken. De vrouw daarentegen loopt het risico te worden verstoten of uitgesloten van alle familie- en gemeenschapsactiviteiten.

Al dan niet onder druk van familie en kan infertiliteit reden zijn voor de man om van haar te scheiden of, als hun cultuur polygamie toestaat een tweede vrouw te nemen. Hoewel normaal gesproken de eerste vrouw de hoogste status heeft zal in dit geval de kinderloze vrouw ondergeschikt zijn aan de vrouw die wel kinderen in het gezin brengt. Veel vrouwen in Afrika zien een leven zonder kinderen als een nutteloos leven dat van geen waarde is.


de Mythe

In Afrika bestaat enorm veel onwetenheid en mystificatie rondom infertiliteit. Het wordt vaak gezien als een vloek die van invloed kan zijn op de hele familie en zelfs de locale gemeenschap.

Infertiliteit wordt niet gezien als een medisch probleem maar wordt verklaard vanuit het spirituele. De vrouw zal behekst zijn, of ‘Djins’ of kwade geesten aantrekken. Dit kan  heel gevaarlijke gevolgen hebben, mn wanneer dit aanleiding geeft tot geweldadige duivelsuitdrijvingen.

Ook weeskinderen in Africa lopen het risico van hekserij te worden beschuldigd. Hoewel het in Gambia regelmatig voorkomt dat een kind niet bij de ouders opgroeit, maar wordt opgenomen in het gezin van familie, is officieele adoptie van een weeskind voor de meeste mensen geen optie. Stellen die een kind adopteren houden dit vaak angstvalling geheim.

Deze situatie wordt verergert door het gebrek aan steun voor deze vrouwen, zowel emotioneel als financieel. In tegenstelling tot de Westerse wereld, waar infertiliteit openlijk bespreekbaar is en hulp en informatie overal voor handen is het onderwerp in Afrika vaak taboe.

Conventionele zorg bij infertiliteit is niet of nauwelijks aanwezig in Gambia. Hulp zoeken betekent hier voor vrouwen vaak een eenzame lange weg.


Terug

Back